MATRÓ VIU L’ESPORT 2020

MODALITAT INSTAGRAM

Liurament del 6 de gener al 31 de desembre de 2020

Presentació del Concurs el 13 de març durant el transcurs de  LA NIT DEL ESPORT 2020

GENER  /  DESEMBRE

Fotografies classificades amb el #mataroesport2020

Fotografies classificades amb el #mataroesportsantes2020

Fotografies classificades amb el #mataroesportlavolta2020