1r.  Lliurament Concurs Continuat 2022-2023

Jurat convidat:

  • Sra. Anna Aluart

  • Sra. Anna Romeu

  • Sra. Olga Boix.     Dones Fotògrafes de Mataró

Continuat Temàtic

Tema,  METEOROLOGIA:  Puntuacions i Galeria

Continuat Tema Lliure: Puntuacions i Galeria