Foto-Cine Mataró de la U.E.C. és un grup de persones dedicat a la fotografia i el Cinema Amateur. La nostra activitat es mou a l´entorn de l’ensenyament, convocatòria de salons estatals i internacionals, tallers experimentals iexposicions. En destaquem, per la seva antigüitat, el Concurs Continuat Anual de Fotografia que celebren des de l´any 1970 de forma ininterrompuda.

Foto-Cine Mataró va formar part activa de les entitats que van treballar per a la creació dels estatuts de la Federació Catalana de Fotografia, que es va constituir el mes de Novembre de 1982 i en va ser entitat fundadora.

Foto-Cine Mataró es va crear l´any 1957 i en va ser nomenat president en Santi Carreras i Sajaloli. Tot i que el Govern Civil d’aleshores no va aprovar els estatuts fundacionals presentats, el grup va funcionar clandestinament.

El dia 25 de Gener de 1963, després de nombroses reunions amb el president de la U.E.C. Mataró, en Vicenc Arís i Julià i el de Foto-Cine Mataró, en Santi Carreras i Sajaloli, es va arribar a un acord per a la unificació d´ambdues entitats. En aquesta reunió es va constituir la primera junta directiva de Foto-Cine Mataró de la U.E.C. i en va ser el primer president Joan-Antoni Ballbé.

Aquell mateix any, Foto-Cine va convocar el “I Saló Nacional de Fotografia Artística”. Fins avui la continuitat, el treball i les persones integrants de l´entitat, han fet possible desenvolupar a Mataró moltes exposicions, salons, concursos, cursos, treballs i nombroses activitats que mantenen viva l’ afecció a la fotografia artística.