EXPOSICIÓ GUANYADORS 53 CONTINUAT  2021-2022

del 16 de setembre al 25 de novembre de 2022