SIN AIRE  de Irene Cramp 

Inauguració 28 de gener de 2017 a les 17:30 

Del 25 de gener al 8 de març del 2017

a la Sala UEC